EconLab2018@Eskisehir

Modelling School VII / Modelleme Okulu VII

31 Ocak - 03 Şubat 201831 Ocak - 03 Şubat 2018

Temel Ekonometriden Panel Veri Analizine STATA ile Sosyal Bilimlerde Uygulamalı Modelleme Eğitimi ve Bağımsız Araştırmanın Temelleri

Hakkında

WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen VII. EconLab Modelleme Eğitimi 31 Ocak - 03 Şubat 2018 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri daha önce 2013, 2014 ve 2017 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de; 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara'da; 2015 yılında Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’da ve 2016 yılında Istanbul’da düzenlenmiştir.

Hakkında

WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen VII. EconLab Modelleme Eğitimi 31 Ocak - 03 Şubat 2018 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri daha önce 2013, 2014 ve 2017 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de; 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara'da; 2015 yılında Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’da ve 2016 yılında Istanbul’da düzenlenmiştir.

Amaç

EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Amaç

EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Ne zaman?

EconLab VII. Modelleme Okulu 31 Ocak - 03 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecektir.

Ne zaman?

EconLab VII. Modelleme Okulu 31 Ocak - 03 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab VI. Modelleme Okulu Eskişehir'de düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab VI. Modelleme Okulu Eskişehir'de düzenlenecektir.

Kimler Katılabİlİr?

EconLab Modelleme Okulu’na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.

Kimler Katılabİlİr?

EconLab Modelleme Okulu’na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.

Program

EconLab Modelleme Okulu 4 gün süreli bir eğitimdir. Her gün öğleden önce (09.30-12.00), ve öğleden sonra iki buçuk saat (13.30-16.00) olmak üzere bir günde toplam beş saat ders olacaktır. Ayrıca her gün 16.00-17.00 arasında etkileşimli danışmanlık saati olacaktır. Eğitimler Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz KILIÇASLAN tarafından verilecektir.

Program

EconLab Modelleme Okulu 4 gün süreli bir eğitimdir. Her gün öğleden önce (09.30-12.00), ve öğleden sonra iki buçuk saat (13.30-16.00) olmak üzere bir günde toplam beş saat ders olacaktır. Ayrıca her gün 16.00-17.00 arasında etkileşimli danışmanlık saati olacaktır. Eğitimler Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz KILIÇASLAN tarafından verilecektir.

Calendar

1. Gün

09.00-10.00 : Kayıt ve tanışma

10.00-12.00 : Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-16.00 : Temel Stata Komutları

16.00-17.00 : Kahve Arası – Etkileşimli danışmanlık

31 Ocak 2018
Calendar

2. Gün

09.30-12.00 : Basit regresyon-çoklu regresyon: Teorik Ders

 • Model tahmini
 • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
 • Tahmin sonrası hipotez testleri

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-16.00 : Basit regresyon-çoklu regresyon

 • Stata ile uygulamalar

16.00-17.00 : Kahve Arası – Etkileşimli danışmanlık

01 Şubat 2018
Calendar

3. Gün

09.30-12.00 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Teorik Ders

 • Probit
 • Logit
 • Tobit

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-16.00 : Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

 • Stata ile uygulamalar

16.00-17.00 : Kahve Arası- Etkileşimli danışmanlık

02 Şubat 2018
Calendar

4. Gün

09.30-12.00 : Panel Data Regresyon Modelleri: Teorik Ders

 • Sabit ve rastgele etkiler
 • Tahmin ve yorumlama
 • Dinamik panel data modellemesi
 • Tahmin ve yorumlama

12.00-13.30 : Öğle Yemeği

13.30-16.00 : Panel Data Regresyon Modelleri

 • Stata ile uygulamalar

16.00-17.00 : Kahve Arası- Etkileşimli danışmanlık

19.00-22.00: Gala yemeği

03 Şubat 2018

Burs

EconLab Modelleme okuluna katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:

1 - %100 burs (bir adet)

2 - %50 burs (iki adet)

3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna tam zamanlı bir işi olmayan lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;

1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde

2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi

3- Tam zamanlı bir işe sahip olunmadığının beyanı yeterlidir.

Burs son başvuru tarihi: 15 Kasım 2017

Burs

EconLab Modelleme okuluna katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:

1 - %100 burs (bir adet)

2 - %50 burs (iki adet)

3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna tam zamanlı bir işi olmayan lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;

1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde

2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi

3- Tam zamanlı bir işe sahip olunmadığının beyanı yeterlidir.

Burs son başvuru tarihi: 15 Kasım 2017

Kayıt

EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 01 Aralık 2017'dir. Kayıtlar 15 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* (01 Aralık 2017'den önce):

  Akademik/Kamu: 1250 TL

  Öğrenci+ (YL/Doktora): 1000 TL

  Ticari/Özel: 1500 TL

Geç Kayıt Ücreti* (02 Aralık 2017'ten sonra) (kontenjan olursa):

  Akademik/Kamu: 1500 TL

  Öğrenci+ (YL/Doktora): 1250 TL

  Ticari/Özel: 2000 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 14 paket programı, eğitim malzemeleri (çanta, kağıt, kalem, flash disk vb.), etkileşimli danışmanlık, çay-kahve araları, öğle yemekleri ve gala yemeğini içermektedir. Kayıt ücretine konaklama dahil değildir.

+ Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.

Kayıt

EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 01 Aralık 2017'dir. Kayıtlar 15 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* (01 Aralık 2017'den önce):

  Akademik/Kamu: 1250 TL

  Öğrenci+ (YL/Doktora): 1000 TL

  Ticari/Özel: 1500 TL

Geç Kayıt Ücreti* (02 Aralık 2017'ten sonra) (kontenjan olursa):

  Akademik/Kamu: 1500 TL

  Öğrenci+ (YL/Doktora): 1250 TL

  Ticari/Özel: 2000 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 14 paket programı, eğitim malzemeleri (çanta, kağıt, kalem, flash disk vb.), etkileşimli danışmanlık, çay-kahve araları, öğle yemekleri ve gala yemeğini içermektedir. Kayıt ücretine konaklama dahil değildir.

+ Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.

İletİşİm

WERI Eğitim Araştırma Geliştirme

Anadolu Universitesi

ETGB Anadolu Teknopark

Yunus Emre Kampüsü

26470 Eskişehir

e-posta: econlab@outlook.com

İletİşİm

World Economic Research Institute (WERI)

Anadolu Universitesi

ETGB Anadolu Teknopark

Yunus Emre Kampüsü

26470 Eskişehir

e-posta: econlab@outlook.com