XII. EconLab Modelleme Okulu


17 - 20 Ağustos 2020

Online-live

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen XII. EconLab Modelleme Eğitimi 17 - 20 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri daha önce 2013, 2014, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de; 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara'da; 2015 yılında Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’da, 2016 ve 2019 yıllarında Istanbul’da düzenlenmiştir. Son olarak 2020 yılı Ocak ayında Eskişehir'de düzenlenmiştir.

Bu EconLab Covid-19 salgını nedeni ile zoom altyapısı kullanılarak canlı-çevrimiçi (online-live) olarak düzenlenecektir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabİlİr?


EconLab Modelleme Okulu’na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.

Ne zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab XII. Modelleme Okulu 17 - 20 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab XII. Modelleme Okulu canlı-çevrimiçi (onlive-live) düzenlenecektir.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 15 Temmuz 2020'dur. Kayıtlar 25 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* (15 Temmuz 2020'den önce):
  Akademik/Kamu: 1250 TL
  Öğrenci+ (YL/Doktora): 1000 TL
  Ticari/Özel: 1500 TL
Geç Kayıt Ücreti* (15 Temmuz 2020'ten sonra) (kontenjan olursa): 
  Akademik/Kamu: 1500 TL
  Öğrenci+ (YL/Doktora): 1250 TL
  Ticari/Özel: 1750 TL


* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 16 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir.
+ Çalışan lisanüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.

Program


Eğitimler Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafında verilecektir.

 • 1. GÜN - 17 Ağustos 2020
  STATA’ya Giriş ve Temel Komutlar

  09.30-10.00: Tanışma

  10.00-10.45: Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I

  10.45-11.00: Kahve arası

  11.00-11.45: Stata’ya Giriş ve Temel Komutlar I

  11.45-13.00: Öğle yemeği

  13.00-13.45: Temel STATA Komutları I

  13.45-14.00: Kahve arası

  14.00-14.45: Temel STATA Komutları II

  14.45-15.00: Kahve arası

  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün - 18 Ağustos 2020
  Doğrusal Regresyon

  10.00-10.45: Doğrusal regresyon: Temeller

  10.45-11.00: Kahve arası

  11.00-11.45: Doğrusal regresyon

  • Model tahmini
  • Tahmin sonuçlarının yorumlanması
  • Tahmin sonrası hipotez testleri

   

  11.45-13.00: Öğle yemeği

  13.00-13.45: Doğrusal regresyon

  • STATA ile uygulamalar I 

   

  13.45-14.00: Kahve arası

  14.00-14.45: Doğrusal regresyon

  • STATA ile uygulamalar II

   

  14.45-15.00: Kahve arası

  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 3. Gün - 19 Ağustos 2020
  Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

  10.00-10.45: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Teorik temeller

  • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
  • Probit
  • Logit
  • Tobit

   

  10.45-11.00: Kahve arası

  11.00-11.45: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon: Model tahmini ve yorumlanması

  • Doğrusal olasılık modeli (LPM)
  • Probit
  • Logit
  • Tobit

   

  11.45-13.00: Öğle yemeği

  13.00-13.45: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

  • STATA ile uygulamalar I

   

  13.45-14.00: Kahve arası

  14.00-14.45: Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon

  • STATA ile uygulamalar II

   

  14.45-15.00: Kahve arası

  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık
   

 • 4. Gün - 20 Ağustos 2020
  Panel Data Regresyon Modelleri

  10.00-10:45 : Panel Data Regresyon Modelleri: Teorik Temeller

  • Sabit ve rastgele etkiler modelleri
  • Tahmin ve yorumlama

   

  10.45-11:00 : Kahve Arası

  11.00-11:45 : Sabit ve rastgele etkiler modelleri

  • STATA ile Uygulamalar

   

  11.45-13.00 : Öğle Yemeği

  13.00-13.45 : Dinamik panel data modellemesi: Teorik Temeller

  • GMM
  • System GMM
  • Tahmin ve yorumlama

   

  13.45-14:00 : Kahve Arası

  14.00-14.45 : Dinamik panel data modellemesi

  • STATA ile Uygulamalar

   

  14.45-15:00 : Kahve Arası

  15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

Burs


EconLab Modelleme okuluna katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
Burs son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2020
* Burslar tam ücret üzerinden verilir. Öğrenci indirimine ilave olarak burs verilmez.

İletişim


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme

Anadolu Universitesi

ETGB Anadolu Teknopark

Yunus Emre Kampüsü

26470 Eskişehir

e-posta: econlab@outlook.com